civilinės atsakomybės draudimas

Lietuvos Respublikos teritorijoje naudojamos transporto priemonės privalo būti apdraustos transporto priemonių valdytojų civilinės atsakomybės privalomuoju draudimu. Transporto priemonė, kurios įprastinė buvimo vieta yra Lietuvos Respublikos teritorijoje, privalo būti apdrausta transporto priemonių valdytojų civilinės atsakomybės privalomuoju draudimu tol, kol ji yra įregistruota.

Transporto priemonių valdytojų civilinės atsakomybės privalomojo draudimo suma dėl vieno eismo įvykio Lietuvos Respublikos teritorijoje yra:

* nuo 2009 m. gruodžio 11 d. iki 2012 m. birželio 10 d. – 2 500 000 eurų dėl žalos asmeniui (tarp jų 2 500 eurų dėl neturtinės žalos) ir 500 000 eurų dėl žalos turtui;
*nuo 2012 m. birželio 11 d. – 5 000 000 eurų dėl žalos asmeniui (tarp jų 5 000 eurų dėl neturtinės žalos) ir 1 000 000 eurų dėl žalos turtui.
Drausmingiems vairuotojams, pensininkams, invalidams yra taikomos nuolaidos.

Jeigu Jūs sukelsite avariją ir būsite pripažintas arba prisipažinsite kaltas, draudimas atlygins žalą toje avarijoje nukentėjusiems asmenims. Tai reiškia, kad ne Jūs, o draudimo bendrovė apmokės tų asmenų transporto priemonių remonto, sunaikintų kelio statinių, nekilnojamo turto ir pan. atstatymo, sužalotų asmenų gydymo ir kitas teisiškai Jums mokėti priklausančias išlaidas.

Draudimo sutartį gali sudaryti transporto priemonės savininkas arba transporto priemonės savininko vardu teisėtas valdytojas, arba savininko įgaliotas asmuo.

Kokie yra Draudimo sutarčių tipai?

Įprastinė draudimo sutartis – transporto priemonių valdytojų civilinės atsakomybės privalomojo draudimo sutartis, sudaroma, kai įprastinė transporto priemonės buvimo vieta yra Lietuvos Respublikos teritorijoje, t.y. kai transporto priemonė turi Lietuvos Respublikos valstybinį registracijos numerio ženklą. Sudarius įprastinę draudimo sutartį išduodamas draudimo liudijimas.

Tuo atveju, kai draudimo sutartis sudaroma su Ūkininko ūkio įstatymo nustatyta tvarka registruotų ūkių ūkininkais, taip pat su kitais Žemės ūkio ir kaimo plėtros įstatyme nurodytais žemės ūkio veiklos subjektais, išduodama įprastinė draudimo sutartis ir kartu su ja – grupinės transporto priemonių valdytojų civilinės atsakomybės privalomojo draudimo sutarties liudijimas.

Pasienio draudimo sutartis – transporto priemonių valdytojų civilinės atsakomybės privalomojo draudimo sutartis, sudaroma, kai transporto priemonės įprastinė buvimo vieta yra ne Lietuvos Respublikos teritorijoje.

Transporto priemonių valdytojų cilinės atsakomybės privalomojo draudimo Įstatymas