projektai

2016 m. balandžio 8 d. UADBB “Investicijų brokeris“ pasirašė iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų bendrai finansuojamo projekto „UADBB „Investicijų brokeris“ verslo procesų optimizavimas, pasitelkiant modernius IT sprendimus“ (Nr. 03.3.1-LVPA- K-806- 01-0275) sutartį. Projekto tikslas – didinti bendrovės darbo našumą ir veiklos efektyvumą įdiegiant ryšių su klientais valdymo (CRM) sistemą. Projekto įgyvendinimo laikotarpis: 2016 m. balandžio 8 d. – 2017 m. rugsėjo 15 d. Bendra projekto vertė – 31091,74 Eur, skiriamas finansavimas – 18655,04 Eur. Diegiama CRM sistema leis geriau valdyti pardavimų procesą, pagerins vidinę ir išorinę komunkaciją, leis efektyviau kaupti ir valdyti informaciją, o darbuotojai turės patogų įrankį pardavimams planuoti ir atlikti.


euro

Uždaroji akcinė draudimo brokerių bendrovė „Investicijų brokeris“ 2015 m. vasario mėn. užbaigė projekto „Klientų ir darbuotojų elgsenos tyrimas“ (projekto Nr. VP2-1.3-ŪM-05-K-03-323), finansuojamo pagal Ekonomikos augimo veiksmų programos 1 prioriteto „Ūkio konkurencingumui ir ekonomikos augimui skirti moksliniai tyrimai ir technologinė plėtra“ visuotinės dotacijos priemonę VP2-1.3-ŪM-05-K „Inočekiai LT“, įgyvendinimą.


Uždaroji akcinė draudimo brokerių bendrovė „Investicijų brokeris“ kartu su partneriais sėkmingai įgyvendino Europos socialinio fondo finansuojamą projektą Nr. VP1-1.1-SADM-01-K-02-235 „Draudimo tarpininkų ir jų partnerių įmonių darbuotojų kompetencijos kėlimas siekiant geresnių darbo rezultatų ir glaudesnio bendradarbiavimo“.Projekto įgyvendinimo laikotarpis: 2013 m. liepos 8 d. – 2015 m. liepos 7 d. Projekto partneriai – UAB “Finsaltas”, UAB “Danbalttrans”, UAB “M Capital”, UAB “RV Holding”, UADBB “Investicijų garantas”. Bendra projekto vertė – 96 004,40 Eur, skirtas finansavimas – 67 203,14 Eur. Projekto tikslas – tobulinti draudimo rinkos dalyvių darbuotojų ir vadovų kvalifikaciją, žinias ir gebėjimus, didinti darbuotojų gebėjimus prisitaikyti prie įmonės reikmių ir darbo rinkos pokyčių. Projekto metu mokymuose dalyvavo 77 projekto vykdytojo ir partnerių darbuotojai.