kelionių draudimas

Kas yra Kelionės draudimas?
Tai – draudimas nuo ūmios ligos, nelaimingo atsitikimo ar atvejų, kai apdraustasis padaro žalą tretiesiems asmenims užsienyje. Net jei dėl rimtų priežasčių pavėlavote išvykti? Kelionių draudimas atlygins net ir tokius nuostolius.
Draudimo suma yra nurodoma draudimo liudijime ir priklauso nuo šalies, kurioje lankotės. Maksimali draudimo suma yra 100 000 EUR (345 280 Lt)

Draudimo įmoką apskaičiuosime Jums individualiai

Įmokos dydis priklauso nuo:

 • šalies, į kurią vykstate;
 • pasirinktų draudimo apsaugos sąlygų;
 • kelionės trukmės bei tikslo;
 • draudimo sumos.

Jums suteikiama finansinė parama visame pasaulyje, jei:

 • prireiks būtinosios medicinos pagalbos susižeidus, susirgus ar apsinuodijus;
 • atšauksite, atidėsite kelionę arba ji nutrūks dėl svarbių ir netikėtų įvykių;
 • pateksite į nelaimingą atsitikimą – išmoka mokama traumos, neįgalumo ar mirties atveju;
 • bus prarastas, sugadintas ar pavėluos Jūsų bagažas;
 • Jūs, Jūsų vaikai ar naminiai gyvūnai padarys žalą kitiems ar sugadins jų turtą.

Kokias kelionės draudimo rūšis galima pasirinkti?

Vykstančiųjų į užsienį medicininių išlaidų ir repatriacijos draudimą (būtiną ambulatorinį arba stacionarinį gydymą, gydytojo paskirtus vaistus, būtiną pervežimą iki artimiausios ligoninės, būtiną ir neatidėliotiną parvežimą į Lietuvą tolimesniam gydymui, laidojimo išlaidos užsienyje, neviršijant parvežimo išlaidų, mirusiojo palaikų būtinos parvežimo išlaidos.)

Vykstančiųjų į užsienį draudimą nuo nelaimingų atsitikimų (Apdraudžiamos mirties, neįgalumo, laikino neįgalumo traumų bei kaulų lūžių rizikos. Mirties atveju apdraustojo teisėtiems paveldėtojams išmokama vienkartinė, mirties rizikai pasirinkta draudimo suma. Neįgalumo atveju išmokos dydis priklauso nuo neįgalumo lygio ir pasirinktos draudimo sumos. Draudimo išmokos dydis traumų ir kaulų lūžių atveju mokamos už patirtą traumą (pvz., dėl kaulų išnyrimų, minkštųjų audinių plyšimų, nudegimų, nušalimų, galvos smegenų sukrėtimų ir kt.) nuo draudimo sutartyje numatytos draudimo sumos.)

Bagažo draudimą Apdraudžiami asmeninio pobūdžio daiktai, skirti kelionei. (Draudimo išmoka mokama už: atiduotą saugoti bagažą – jeigu jis dingsta; priverstinių pirkinių įsigijimą, kai perduotas pervežti bagažas į paskirties vietą vėluoja daugiau kaip 6 val; nuostolius, jeigu bagažas dingsta ar apgadinamas dėl transporto priemonės avarijos ar nelaimingo atsitikimo, kurį patiria apdraustasis; nuostolius, jei bagažas apgadinamas dėl gaisro ir kitų gamtinių jėgų poveikio.)

Asmens civilinės atsakomybės draudimą kelionės metu (Tai įstatymais numatyta civilinė atsakomybė, kai reikia atlyginti kitam asmeniui padarytą žalą. Ji gali būti padaryta kito asmens sveikatai arba turtui. (pvz., skubėdami Jūs netyčia stumtelėsite kitą žmogų, dėl ko šis patirs traumą, arba važiuodamas dviračiu apgadinsite stovintį automobilį. Pagal galiojančius civilinės atsakomybės įstatymus Jums bus pareikštas reikalavimas atlyginti žalą.) Teismo procese draudžiamojo įvykio atveju draudikas atstovauja apdraustąjį. Apsidraudus tėvams, civilinės atsakomybės draudimas galioja ir dėl nepilnamečių vaikų padarytos žalos. )

Kelionės finansinių nuostolių draudimą. (Jeigu Jūs atšauksite kelionės užsakymą arba būsite priverstas staiga nutraukti kelionę dėl savo arba vieno iš kartu keliaujančių asmenų staigios ligos ar mirtiesir būsite apdraudęs šią riziką, tokiais atvejais bendrovė Jums atlygins: kelionės atšaukimo išlaidas, papildomas grįžimo išlaidas nutraukus kelionę. Draudžiamirji įvykiai yra – apdraustojo arba jo artimųjų žūtis, sunkūs sužalojimai, netikėtos sunkios ligos; apdraustojo, jo sutuoktinio (ės) gyvenamajam būstui padaryta žala. Nuostoliai, pavėlavus išvykti į kelionę arba jungiamąjį reisą atlygimani, jei pavėlavote atsitikus eismo įvykiui, pavėlavus viešajam transportui, esant trečiųjų asmenų nusikalstamai veiklai.)

Ką daryti atsitikus draudžiamajam įvykiui?
Kreipkitės į artimiausią oficialią gydymo įstaigą ar gydytoją. Jeigu dėl susirgimo Jums reikalingas stacionarinis gydymas, apie tai Jūs pats ar su gydytojo pagalba nedelsdami informuokite Žalų reguliavimo skyrių (darbo dienomis) arba asistavimo partnerį (telefonais ir adresais nurodytais draudimo liudijime ir atmintinėje apdraustajam).

Žalų asistavimo centras užsienyje – bendrovė, kuri teikia klientams pagalbą ištisą parą:

 • padeda pasirinkti reikiamą gydytoją ar ligoninę;
 • suteikia medicininių paslaugų apmokėjimo garantijas patekus į ligoninę;
 • organizuoja būtiną ligonio parvežimą į Lietuvą tolimesniam gydymui.

SVARBU: Jeigu Jums tektų gydytis ambulatoriškai bei pirkti gydytojo išrašytus vaistus ir jei tokias gydymo išlaidas galite apmokėti patys, sugrįžę iš kelionės patirtas išlaidas atgausite. Pristatykite draudžiamąjį įvykį patvirtinančius dokumentus: sąskaitų originalus bei kvitus. Reikalaukite, kad dokumentuose gydytojas nurodytų diagnozę, gydymo datą ir atliktas paslaugas.

(Skaičiuoti įmoką?)