kelionių draudimas

Nuo sužeidimo ar ligos neapsaugos, tačiau padės sumažinti dėl to patirtus nuostolius.