įmonių turto draudimas

Pastatų draudimas
Įsigydamas draudimą Jūs turite galimybę individualiai susikurti pageidaujamą draudimo apsaugą. Siūlome rinktis iš išvardintų rizikų sąrašo:

  • ugnis (gaisro, sprogimo, žaibo įtrenkimo, valdomų skraidančių aparatų, jų dalių ar krovinio nukritimo, smūgio bangos);
  • gamtos jėgos (audra, kruša, liūtis, staigus ir nenumatytas potvynis, sniego slėgis, grunto įkritimas, grunto nuslydimas);
  • vanduo;
  • vagystė (vagystė su įsilaužimu, vandalizmas, apiplėšimas);
  • piktavališkas turto sugadinimas dėl trečiųjų asmenų tyčinės veikos;
  • transporto priemonės atsitrenkimas;
  • stiklo dužimai;
  • elektros įtampos svyravimai.

Draudimo suma – tai pastato nauja atkuriamoji vertė, kurios turėtų užtekti visiškai atstatyti pastatą, taip pat įtraukiamos papildomos išlaidos (pvz., įvykio vietos tvarkymo). Ji nustatoma 1 kv.m. atkuriamąją vertę padauginus iš bendro ploto. Draudimo suma matoma draudimo polise.